Stanisław Stabryła

ancient

Ebook

Recepcja kultury antycznej we współczesnej literaturze polskiej

Część 1 - rok wydania 2012

Na projekt składają się 3 tematy:

 1. Współczesna polska powieść biograficzna o tematyce rzymskiej:
  Jacek Hajduk Pliniusz Młodszy, (Gdynia 2012, str. 151, Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne)
 2. Inspiracje antyczne we współczesnej poezji polskiej:
  Wisława Szymborska
 3. Tematyka antyczna we współczesnej polskiej powieści historycznej:
  Bartłomiej Misiniec: Pretorianin (Kraków 2004), Gladiatorzy i piraci (Kraków 2009), Centurion Proximus (Kraków 2011)
Dostępne formaty
Recepcja kultury antycznej we współczesnej literaturze polskiej część 2

Ebook Recepcja kultury antycznej we współczesnej literaturze polskiej część 1 jest wydawany jako projekt badawczy realizowany w ramach podstawowej działalności statutowej Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum.

Ebook jest dostępny za darmo.

Warunki licencji

Creative Commons

E-book Recepcja kultury antycznej we współczesnej literaturze polskiej część 1 autorstwa Stanisława Stabryły jest opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported License.

Część 2 - rok wydania 2013

Na projekt składają się 3 tematy:

 1. O antyku w poezji Sylwii Wilczewskiej
 2. Antyk w twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza
 3. O antyku Jacka Kaczmarskiego
Dostępne formaty
Recepcja kultury antycznej we współczesnej literaturze polskiej część 2

Ebook Recepcja kultury antycznej we współczesnej literaturze polskiej część 2 jest wydawany jako projekt badawczy realizowany w ramach podstawowej działalności statutowej Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum.

Ebook jest dostępny za darmo.

Warunki licencji

Creative Commons

E-book Recepcja kultury antycznej we współczesnej literaturze polskiej część 2 autorstwa Stanisława Stabryły jest opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported License.

Część 3 - rok wydania 2014

W planie wydawniczym na 2014 rok.