Stanisław Stabryła

ancient

Witam

Stanisław Stabryła

Profesor Stanisław StabryłaStanisław Stabryła jest em. profesorem filologii klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje i należy do wielu towarzystw literackich i naukowych.

Jest autorem ok. 200 prac naukowych, popularnonaukowych i literackich, w tym przeszło 30 książek.

Zainteresowania naukowe profesora Stabryły obejmują literaturę grecką, rzymską i chrześcijańską, antyczną teorie literatury oraz recepcję antyku w literaturze europejskiej i polskiej.

Jubileusz 70-lecia urodzin

Profesor Stanisław Stabryła otrzymuje Medal UJ z rąk Rektora22 września 2007 roku w Collegium Maius UJ uczczono jubileusz 70-lecia urodzin profesora Stanisława Stabryły. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musioł w imieniu Społeczności Akademickiej krakowskiej uczelni złożył Dostojnemu Jubilatowi gratulacje oraz wręczył na pamiątkę Medal Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor Stanisław Stabryła przemawia na jubileuszuW imieniu Wydziału Filologicznego dziekan prof. dr hab. Marcela Świątkowska podziękowała prof. Stabryle za owocną pracę naukową i dydaktyczną.

Zgodnie z tradycją uniwersytecką jubileusz uświetniła konferencja naukowa Od antyku do współczesności — poezja klasyczna i jej nowożytna recepcja.