Stanisław Stabryła

ancient

Publikacje

Książki naukowe i prace monograficzne

 1. Studia Horatiana, Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, "Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU" nr 43 (2013), str. 175.
 2. Historia kultury europejskiej. Starożytność, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, str. 227.
 3. Podróże i turystyka w starożytności. Wybrane problemy, w: "Turystyka w kulturze. Kultura w turystyce", Kraków 2011 (ukazał się w roku 2012), s. 39-48.
 4. Chrześcijański świat poezji Prudencjusza, Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, "Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU" nr 40 (2011), str. 17.
 5. Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 2007, (wyd. II, Warszawa, 2016), str. 260.
 6. Studia Prudentiana. 12 Essays, PAU, Kraków 2006, seria "Studies of the Commission on Classical Philology of Polish Academy of Arts and Sciences", vol. 35, str. 124.
 7. Mały leksykon mitologii greckiej i rzymskiej, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2006, str. 365.
 8. Historia literatury starożytnej Grecji Rzymu. Zarys, Ossolineum, Wrocław 2002, str. 539.
 9. Antyczna literatura grecka i rzymska. Słownik, WSiP, Warszawa 2001, str. 303.
 10. Księga legend rzymskich, PWN, Warszawa-Kraków 1998, (wyd. II, Kraków 2003), str. 395.
 11. Hellada i Roma. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1976-1990, Kraków 1996, str. 239.
 12. Stu najsłynniejszych pisarzy starożytnych. Słownik, Kraków 1996, str. 146.
 13. Owidiusz, Metamorfozy, Wrocław 1995, seria "BN", (seria II), Wstęp (str. I-CXVI) oraz przypisy do tekstu utworu, przekład własny ks. IX-XV,
 14. Mitologia grecka i rzymska. Słownik, Warszawa 1994, (wyd. II 1996, wyd. III 1997), str. 219.
 15. Starożytny Rzym, Warszawa 1992, str. 1-117 oraz przypisy, wybór materiałów i bibliografia,
 16. praca zbior. pod red. Stanisława Stabryły, Mit-człowiek-literatura, Warszawa 1992, oraz własne oryginalne artykuły naukowe: 1) Wstęp, str.1-12, 2) Elektra i Orestes, str. 211-244,
 17. Horacy, Dwadzieścia dwie ody, Ossolineum, Wrocław 1991, seria "BN", (seria II), wstęp (str. I-CLXXVI) oraz przypisy i komentarz (str. 75-96),
 18. Owidiusz. Świat poetycki, Ossolineum, Wrocław 1989, str. 361.
 19. Starożytna Grecja, Warszawa 1988, przypisy, wybór materiałów i bibliografia., str. 262.
 20. Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945-1975, Kraków 1983, str. 640.
 21. Wergiliusz. Świat poetycki, Ossolineum, Wrocław 1983, (wyd. II popr., Ossolineum 1987), str. 247.
 22. Rzymska teoria i krytyka literacka, Ossolineum, Wrocław 1983, (II wyd. Ossolineum- De Agostini 2005), seria "BN", nr 207 (seria II), Wybór, wstęp (str. CXL) i opracowanie (str. 456) Stanisław Stabryła,
 23. Problemy genologii antycznej, ZN UJ, Warszawa-Kraków, "Prace historycznoliterackie" z. 46 (1982), str. 110.
 24. Wergiliusz, Eneida, Ossolineum, Wrocław 1980, (II wyd. Ossolineum- De Agostini 2005), seria "BN", nr 29 (seria II), przekład T. Karyłowski, wstęp (str. CI) i opracowanie (str. 372) Stanisław Stabryła,
 25. Funkcja noweli w strukturze gatunków literatury rzymskiej, Ossolineum, Wrocław, "Prace Komisji Filologii Klasycznej PAN Oddział w Krakowie" nr 14 (1974), str. 270.
 26. Latin Tragedy in Virgil's Poetry, Ossolineum, Wrocław, "Prace Komisji Filologii Klasycznej PAN Oddział w Krakowie" nr 10 (1970), str. 142.

Artykuły i rozprawy naukowe

 1. Namiestnik, cesarz i chrześcijani, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki” 2(2019), str. 56-58
 2. Przepowiednia Owidiusza, „Literatura na Świecie” 5-6 (2018), str. 370-375
 3. Historia rzymska w traktacie "Contra Symmachum" Prudencjusza, w: „Polonia Italia Mediterraneum. Studia ofiarowane Pai Profesor Danucie Quirini-Popławskiej”, Kraków 2018, s. 129-138
 4. Motywy antyczne w poezji Zdzisława Marka, „Nowy Filomata” 1(2018), s.3-12
 5. Czy Seneka był chrześcijaninem?, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki” 10(2018), str. 34-37
 6. Carmen et error. Tajemnica zesłania Owidiusza, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki” 7(2018), str. 22-25
 7. Dziejopisarstwa europejskiego mistrz i nauczyciel, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki” 2(2018), s. 22-24
 8. Jan Górec-Rosiński i antyk, „Nowy Filomata” 2(2017), str. 177-196
 9. O antyku Tymoteusza Karpowicza, „Nowy Filomata” 1(2017), str. 65-76
 10. Kaligula czyli szaleństwo cezara, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki” 12(2017), str. 22-25
 11. Zakazane Bakchanalia, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki” 4(2017), str. 27-30
 12. Klasyczne inspiracje w poezji Agnieszki Ligęzy, „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU” nr 48 (2016), str. 165-185
 13. Antyczne motywy greckie we współczesnej prozie polskiej, „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU” nr 41(2011), str. 87-104
 14. Intelektualista z czasów Nerona, „Odra” 2(2017), s. 41-44
 15. Dwa Rzymy, dwa światy, „Polonia Christiana 53 (2016), s. 80-82
 16. O antyku w poezji Julii Harwtig, „Nowy Filomata” 1(2016), s. 20-30
 17. Polska Akademia Umiejętności w obronie łaciny, „Arcana” 4(2016), s. 142-1453
 18. Dwa Rzymy – dwa światy, „Polonia Christiana” 56 (2016), s. 80-83
 19. The Classical Culture in the Modern World, „ Classica Cracoviensia” XVIII (2015), s. 349-362
 20. „Satyry” i „Listy” Horacego a rzymska kultura literacka, Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU nr 46, Kraków 2015, s. 157-163
 21. Motywy antyczne w poezji Bohdana Zadury, „Studia Classica et Neolatina” XIII, Gdańsk 2015, s. 7-18
 22. O antyku w poezji Artura Miedzyrzeckiego, „Nowy Filomata” 1 (2015), s. 30-41
 23. Słowa przeciwko śmierci. Komentarz do poematu „Orfeusz i Eurydyka” Czesława Miłosza, „Nowy Filomata” 1 (2014), s. 56-63
 24. Odyseusz i morze, [w:] Oblicza wody w kulturze, Kraków 2014, s. 39-48
 25. Rewokacje antyczne w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi, „Nowy Filomata” 2(2014), s. 240-251
 26. Problemy rzymskiej kultury literackiej w „Liście do Pizonów” Horacego, Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU, nr 44, Kraków 2013, s. 103-114
 27. O antyku w poezji Sylwii Wilczewskiej, „Nowy Filomata” 1 (2013), s. 45-57
 28. O antyku Jacka Kaczmarskiego, „Nowy Filomata” 2(2013), 233-250
 29. Antyk w twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza, „Meander” 68 (2013), 118-
 30. Glosa do problemu humanistyki polskiej, „Pauza Akademicka” nr 223 10 października 2013 (www.pauza.krakow.pl)
 31. Prześladowcy i prześladowani w „Peristephanon” Prudencjusza, „Perspektywy Kultury” 8(2013), s. 145-162
 32. Podróże i turystyka w starożytności. Wybrane problemy, w: „Turystyka w kulturze. Kultura w turystyce”, Kraków 2012, s. 39-48
 33. Antyczne inspiracje w poezji Wisławy Szymborskiej, „Perspektywy Kultury” 7(2012), s. 127-142
 34. Śmierć na Via Appia, „Mówią Wieki” 12(2016), s. 31-33
 35. Antyk współczesna szkoła [w:] "Nowy Filomata" nr 1 (2012), str. 41-50.
 36. Żeby nie został nawet ślad [w:] "Pauza Akademicka" nr 152 (12 stycznia 2012), wyd. internetowe: http://pauza.krakow.pl/152_2&3_2012.pdf.
 37. Polskie Antygony XX wieku [w:] praca zbior. pod red. T. Mareckiego, Starożytny dramat. Teoria-praktyka-recepcja, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, str. 173-192.
 38. Funkcje antyku we współczesnej szkole [w:] red. E. Augustyniak, Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się, Wydawnictwo AGH, Kraków 2011, str. 43-50.
 39. Wielki humanista? Tadeusz Sinko (1877-1966) [w:] "Perspektywy Kultury" 2/2010 (2011),
 40. Rzymska kultura literacka w świetle listów I 4 i II 2 Horacego [w:] "Perspektywy Kultury" 4(1) (2011), str. 71-84.
 41. "Exempla virtutis" w "Ab Urbe condita" Liwiusza [w:] pod. red. A.P. Biesia, M. Chrost, B. Topij-Stempińskiej, Pamięć-Kultura-Edukacja, Akademia Ignatianum, Kraków 2011, str. 301-314.
 42. Historia rzymska w 'Pieśniach' Horacego [w:] Pamięć wieków kształtuje potomność. Ksiega Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. urodzin, Kraków 2010, str. 189-208.
 43. Antyczne inspiracje Mieczysława Jastruna [w:] W świecie myśli i wartości. Prace z historii literatury i kultury ofiarowane Profesorowi Julianowi Maślance, Kraków 2010, str. 225-248.
 44. Idea pokoju w 'Psychomachii' Prudencjusza [w:] "Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU" nr 39 (2009), str. 151-160.
 45. Krytyka kultury rzymskiej w twórczości Prudencjusza [w:] "Perspektywy Kultury" 1 (2009), str. 37-48.
 46. Accusations Brought Against Christians in Prudenius' 'Peristephanon' [w:] Leges sapere. Studia i prace dedykowane profesorowi Januszowi Sondlowi, Kraków 2008, str. 537-545.
 47. Anna Świderkówna ? nie tylko Biblia [w:] "Nowe Książki" 10 (2008), str. 2.
 48. The Cracow Center of Classical Greek Studies in 20th Century [w:] "Classica Cracoviensia" XII (2008), str. 137-156.
 49. Wielka Historia literatury rzymskiej' Kazimierza Morawskiego [w:] Kazimierz Morawski (1852-1925), Kraków, "Komisja Historii Nauki PAU. Monografie " nr 16 (2008), str. 19-28.
 50. Dzieje Apostolskie w poezji Prudencjusza [w:] Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi, Kraków 2007, str. 463-476.
 51. The Christian Concept of the Victory over Vice in Prudentius' 'Psychomachia' [w:] Centro Internazionale di Studi sulla Poesia Greca e Latina in et? tardoantica e medioevale, "Quaderni" 3 (2007) (2007), str. 19-29.
 52. Struktura obrazu poetyckiego w liryce Horacego [w:] "Classica Cracoviensia" XI (2007), str. 37-45.
 53. Ad fontes [w:] "Przekładaniec" 1-2 (2007), str. 270-279.
 54. Rewokacje klasyczne w poezji K.I.Gałczyńskiego [w:] Materiały sesji naukowej pt. "Stulecie urodzin K.I. Gałczyńskiego", Kraków, "Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego" t. II (2006), str. 455-472.
 55. Clodius Pulcher: A Politician or A Terrorist [w:] Violence and Aggresion in the Ancient World, Kraków, "Classica Cracoviensia" X (2006), str. 206-216.
 56. Z badań nad poezją Prudencjusza [w:] Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki, Kraków 2006, str. 677-695.
 57. Fides in Prudentius' "Psychomachia", "Classica Cracoviensia" IX (2005), , str. 19-28.
 58. The Realistic and Supernatural Order of the World Presented in Prudentius' Peristephanon, "Arctos. Acta Philologica Fennica" vol. XXXVIII (2005), str. 207-218.
 59. Męczennicy jako obrońcy sacrum w 'Peristephanon' Prudencjusza [w:] Europejczyk wobec sacrum wczoraj i dziś. Materiały sesji naukowej, Kraków 2005, str. 19-28.
 60. Humanitas Christiana w poezji Prudencjusza [w:] "Świadek Chrystusowych cierpień". Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Adamowi Kubisiowi, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2004, str. 839-854.
 61. Kapłan-uczony-człowiek [w:] "Świadek Chrystusowych cierpień". Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Adamowi Kubisiowi, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2004, str. 134-136.
 62. The Function of Monologue and Dialogue in Prudentius' "Peristephanon" [w:] The Roman Epic Poetry, Kraków, "Classica Cracoviensia" VIII (2004), str. 91-104.
 63. Picta imago martyris: obrazy jako źródło inspiracji "Peristephanon" IX i XI [w:] "Księga pamiątkowa dla uczczenia o. profesora Benignusa Wanata?, Wydawnictwo Naukowe PAT, "Folia Historica Cracoviensia" t. X (2004), seria "339-340",
 64. Pagan and Christian Rome in Prudentius' "Peristephanopn", "Analecta Cracoviensia" XXXVI (2004), str. 513-524.
 65. Facta et miracula. Realizm i cudowność w "Peristephanon" [w:] Charisteria Tito Górski oblata. Studia i rozprawy poświęcone profesorowi Tytusowi Górskiemu, Kraków 2003, str. 229-241.
 66. Wybrane problemy "Peristephanon" Prudencjusza [w:] U źródeł kultury wczesnochrześcijańskiej, Kraków 2002, str. 47-56.
 67. Criticism of the Pagan Religion in Prudentius' "Peristephanon", "Analecta Cracoviensia" XXXIV (2002), str. 112-121.
 68. Death for Christ as Victory in the Light of Prudentius' "Peristephanon", "Analecta Cracoviensia" XXXIII (2001), str. 675-682.
 69. Christiani nominis hostis. Images of the Persecutors of Christians in Prudentius' "Peristephanon", "Analecta Cracoviensia" XXXII (2000), str. 381-390.
 70. The notion of Lyric as a Literary Genre [w:] Studies in Ancient Literary Theory and Criticism, Kraków, "Classica Cracoviensia" V (2000), str. 41-52.
 71. Władysław Strzelecki (1905-1967) [w:] Złota Księga Wydziału Filologicznego UJ, Kraków 2000, str. 606-612.
 72. The Concept of Martyrdom in Prudentius' "Peristephanon", "Analecta Cracoviensia" XXX-XXXI (1999), str. 561-570.
 73. Intertextual Literary Communication in Cicero's "Cato Maior" [w:] Studies in Greek and Roman Civilization, Kraków, "Classica Cracoviensia" IV (1999), str. 27-39.
 74. Horatius in carminibus lyricis Romam quo modo depinxerit, "Latinitas (Vaticano)" III (1998), str. 198-208.
 75. Sofokles, Antygona, Książnica, Katowice 1997, Wstęp i komentarz do książki, str. 2-28.
 76. Ovids 'Ars amatoria' als Lehrgedicht, "Classica Cracoviensia" III (1997), str. 29-46.
 77. Seneka, O szczęściu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996, Wstęp i komentarz do książki, str. 1-28 oraz 99-121.
 78. Die Funktion literarischer Gattungen bei griechischen und römischen Autoren [w:] Kommunikation durch Zeichen und Wort. Statten und Formen der Kommunikation im Altertum, Trier 1996, str. 207-227.
 79. The Influence of Classical Culture on Modern Polish Literature, "Classica Cracoviensia" II (1996), str. 11-23.
 80. Cyceron, Katon Starszy o starości, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1995, Wstęp i komentarz do książki, str. 1-29 oraz 109-129.
 81. A Reflection of Everyday Life in Horace, "Classica Cracoviensia" I (1995), str. 77-89.
 82. Zu den Erzählstrukturen in der horazischen Lyrik, "Symbolae Osloenses" LIX (1994), str. 94-107.
 83. In Defence of the Autonomy of the Poetic World (Some Remarks on Ovid's Tristia II, "Hermes" 122 H. 4 (1994), str. 496-478.
 84. Wielka Humanistka (Wspomnienie o śp. Prof. Lidii Winniczuk), "Meander" 9-10 (1994), str. 457-460.
 85. O strukturach narracyjnych w liryce Horacego [w:] Horacy i polski horacjanizm, Warszawa 1993, str. 7-187.
 86. Orestes i Elektra [w:] Mit-człowiek-literatura, PWN, Warszawa 1992 1992, str. 211-244.
 87. Mit-człowiek-literatura, PWN, Warszwa 1992, Wstęp do książki, str. 5-12.
 88. Die komparative Studien von Tadeusz Sinko, Wiss. Beitr. der Friedrich-Schiller Univ.Jena, "Zur Geschichte der klassischen Alterumswissenschaft der Universitäten. Jena, Budapest, Kraków" (1990), str. 150-167.
 89. La poésie et la réalité :essai sur les Bucoliques de Virgile, "Eos" LXXVIII (1990), str. 173-181.
 90. Dziedzictwo antyku we współczesnej literaturze polskiej, "Język Polski w Szkole Średniej" nr 3 (1987/1988), str. 291-296.
 91. Studia komparatystyczne Tadeusza Sinki, "Meander" nr 7-8 (1987), str. 315-327.
 92. Elementy teorii genologicznej Platona, "Pamiętnik Literacki" LXXVII (1986), str. 19-32.
 93. Między udręką a ekstazą. Kilka uwag o elegiach miłosnych Prudencjusza, "Meander" nr 8-9 (1985), str. 311-327.
 94. Urzeczenie antykiem (Szkic o Janie Parandowskim), "Meander" nr 2 (1979), str. 57-69.
 95. O antyku w poezji Anny Kamieńskiej, "Meander" nr 3 (1978), str. 119-128.
 96. O antyku w poezji Stanisława Grochowiaka, "Ruch Literacki" nr 2-3 (1978), str. 183-194.
 97. Mit grecki w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, "Eos" LXVI (1978), str. 123-138.
 98. Próba rekonstrukcji teorii genologicznej Kwintyliana, "Meander" nr 6 (1978), str. 325-337.
 99. Antyk w poezji Mieczysława Jastruna (1929-1959), "Eos" LXV (1977), str. 285-302.
 100. Miejsce dramatu w greckich systemach klasyfikacji genologicznej, "Meander" nr 1-2 (1976), str. 26-40.
 101. Inspiracje antyczne w liryce Romana Brandstaettera, "Meander" nr 5-6 (1976), str. 211-225.
 102. Problemy teorii genologicznej Diomedesa, "Meander" nr 11-12 (1976), str. 445-461.
 103. The Functions of the Tale of Cupid and Psyche in the Structure of the Metamorphoses of Apuleius, "Eos" LXI (1973), str. 261-273.
 104. The Influence of Latin Tragedy on Virgil's "Aeneid", Warszawa, "Acta Conventus Eirene" XI 1968 (1971), str. 209-213.
 105. Z badań nad warsztatem komparatystycznym Tadeusza Sinki, "Eos" LIX (1971), str. 147-168.
 106. Sokrates i jego legenda w dramacie polskim w latach 1939-1956, "Eos" LIX (1971), str. 255-270.
 107. Problematyka "greckich" dramatów Jerzewgo Zwieyskiego, "Prace Historyczno-literackie" z. 21 (1971), seria "ZN UJ", str. 75-90.
 108. Nauki o antyku w Krakowie w 25-leciu PRL, "Meander" nr 6 (1970), str. 274-294.
 109. Wergiliusz i dramat rzymski, "Sprawozdania PAN Oddział w Krakowie" (1968), str. 249-250.
 110. Mit grecki w dramatach Romana Brandstaettera, "Meander" nr 10 (1968), str. 408-424.
 111. Mit w dramacie XX wieku, "Ruch Literacki" nr 4 (1967), str. 189-200.
 112. Antyczne dramaty Ludwika Hieronima Morstina, "Meander" nr 9 (1966), str. 350-361.
 113. Kaligula w dramacie i w historii, "Meander" nr 11 (1966), str. 514-526.
 114. Funkcja mitu w "Muchach" Sartre'a, "Ruch Literacki" nr 4 (1965), str. 171-170.
 115. Antyk w dramacie historycznym, "Meander" nr 7-8 (1965), str. 289-308.
 116. Giroudoux a dramat grecki, "Kwartalnik Neofilologiczny" nr 4 (1964), str. 329-339.

Prace przeglądowe i recenzje

 1. Śródmiejskie inskrypcje (rec. E. Szarek, G. Kotłowski, Łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska. Śródmieście, Pelplin 2015), „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 1 (XXVI), s. 185-188
 2. Podzwonne dla łaciny (rec. M. Hermann, O łacinie tylko dobrze. De lingua Latina nil nisi bene. Język łaciński i grecko-łacińskie dziedzictwo kulturowe we współczesnej Europie, Kraków 2015), „Arcana” 6(2015), s. 198-200
 3. Władca idealny (rec, Ksenofont, Wychowanie Cyrusa, przekład zbior., Wrocław 2014 „Biblioteka Antyczna”), „Nowe Książki” 6(2015), s. 88-89
 4. Piłat prawdziwy i wyobrażony (rec. Ann Wroe, Poncjusz Piłat,Warszawa 2015), „Nowe Książki” 7(2015), s. 20-21
 5. Trzy tragedie Sofoklesa (rec. Sofokles, Trylogia tebańska, spolszczył A. Libera, Warszawa 2014), „Nowe Książki” 1(2015),, s.75-76
 6. Z tarczą albo na tarczy (rec. S.M. Rush, Wojny Sparty, Poznań 2014,”Nowe Książki” 9(2014), s. 51-52
 7. Egipt i Rzym (rec. F. Chadernagor, Dzieci Aleksandrii, Katowice 2013), „Nowe Książki” 9(2013), s. 42-43
 8. Paradoks Sokratesa (rec. R. Legutko, Sokrates, Poznań 2013), „Nowe Książki” 10 (2013), s. 30-31
 9. W zasadzie poprawnie…, "Nowe Książki" 9 (2012), str. 52-53, (rec.: Platon, Uczta, przekł. pol. A. Serafin, Warszawa 2012)
 10. Spór o Katona, "Nowe Książki" 5 (2012), str. 60-61, (rec.: S. Szczygieł, Marek Porcjusz Katon - rzymski tradycjonalista czy polityk realista, Warszawa 2011)
 11. W cieniu Wezuwiusza, "Twórczość" 8 (2012), str. 113-116,(rec.: J. Hajduk, Pliniusz Młodszy, Gdynia 2012)
 12. Biografie greckich sofistów i retorów, "Nowe Książki" 4 (2012), str. 11-12, (rec.: P. Janiszewska, K. Stebnicka, E. Szabat, Sofiści i retorzy greccy w Cesarstwie Rzymskim I-VII w., Warszawa 2011)
 13. Grecki śmiech , "Nowe Książki" 2 (2012), str. 46, (rec.: K. Bartol, J. Danielewicz, Komedia grecka, Warszawa 2011)
 14. Jak zostać doskonałym mówcą?, "Nowe Książki" 1 (2012), str. 21, (przekł. pol., B. Awianowicz, Kęty 2010)
 15. Rozmowy biesiadne , Poznań , "Nowe Książki" 5 (2011), (Atenajos, Uczta Mędrców, Poznań 2010), str. 42-43.
 16. Dzieje wymowy rzymskiej , "Nowe Książki" 2 (2009), (Cyceron, Brutus, czyli o sławnych mówcach), str. 28.
 17. Kalendarz poetycki , "Nowe Książki" 4 (2009), (Owidiusz, Fasti), str. 63.
 18. Pamiętnik Tirona , "Nowe Książki" 6 (2009), (R. Harris, Cycero), str. 50.
 19. Havelock o Platonie , "Nowe Książki" 6 (2008), (E.A. Havelock, Przedmowa do Platona, Warszawa 2007), str. 38-39.
 20. Czy Homer jest jeszcze aktualny?, "Nowe Książki " 8 (2008), (B. Patzek, Homer i jego czasy, Warszawa 2009), str. 32-33.
 21. Nauczyciel miłości , "Nowe Książki" 9 (2008), (Owidiusz, Sztuka kochania, Ossolineum 2008), str. 52.
 22. Liturgia i antyk, "Nowy Filomata" nr 1 (2004), (J. Janicki, Kultury antyczne w liturgii chrześcijańskiej, Kraków 2003), str. 75-79.
 23. Strategemata, "Nowe Książki" nr 8 (2004), (Poliajnos, Podstępy wojenne, Warszawa 2003), str. 74-75.
 24. Księga pamiątkowa dla prof. Tytusa Górskiego, "Vita Academica" nr 5-6 (2004), str. 18.
 25. Cezar i inni, "Nowe Książki" nr 11 (2003), ("Corpus Caesarianum", przeł. i opr. E. Konik i W. Nowosielska, Wrocław 2003), str. 56.
 26. Rezeption der antiken Literatur in Polen (4) - 20. Jahrhundert, "Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike" Bd 15/2 (2002), str. 397-398.
 27. Mity i archetypy, "Nowe Książki" nr 5 (2001), (K. Kerényi, Misteria Kabirów. Prometeusz, Warszawa 2000), str. 38.
 28. Czy cesarz Julian był apostatą?, "Nowy Filomata" nr 2 (2001), (rec. Lucjan Bielas, Apostazja cesarza Juliana w świadectwach antycznych pisarzy i w nowożytnej historiografii, Kraków 2001), str. 149-153.
 29. Nowy Hezjod, "Nowe Książki" nr 3 (2000), (rec. książki: Hezjod, Narodziny bogów. Prace i dnie. Tarcza, przekł. J. Łanowski, Warszawa 1999), str. 36-37.
 30. Poeta Seduliusz, "Nowy Filomata" nr 2 (2000), str. 119-126.
 31. Liryka Hellenów, "Nowe Książki" nr 7 (2000), ("Liryka grecka", wybór tekstów i komentarz K. Bartol, J. Danielewicz, T. I, II, Warszawa 1999), str. 52-53.
 32. Poszukiwanie bogów, "Nowe Książki" nr 8 (2000), (J. Poethen, "Oddech bogów. Eseje greckie", Poznań 2000), str. 22-23.
 33. Grecki romans, "Nowe Książki" nr 9 (2000), (Heliodor, "Opowieść etiopska o Theagenesie i Chariklei" , przeł. S. Dworacki, Poznań 2000), str. 25-26.
 34. Latynistyka polska w stuleciu 1893-1993 [w:] Antiquorum non immemores, Polskie Towarzystwo Filologiczne, Wrocław 1999, str. 272-278.
 35. Krystyna Zarzycka-Stańczak: Iterum digna legi. Przybliżenia Wergiliańskie, "Ruch Literacki" nr 3 (1996), (rec. Krystyna Zarzycka-Stańczak, Iterum digna legi. Przybliżenia Wergiliańskie, RW KUL, Lublin 1995), str. 380-382.
 36. Dzieje literatury starochrześcijańskiej, "Nowe Książki" nr 3 (1995), (rec. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska: okres Cesarstwa:autorzy chrześciajńscy, Warszawa 1994), str. 41.
 37. Trzeci polski Lukrecjusz, "Nowe Książki" nr 1 (1995), (rec. Titus Lukretius Carus, O naturze rzeczy, przekł., wstęp i komentarz G. Żurek), str. 22-23.
 38. Theodore Ziolkowski: Vergil and the Moderns, "Germanistik" 35, H. 2 (1994), (rec. Theodore Ziolkowski, Vergil and the Moderns, Princeton 1993), str. 476-477.
 39. Z historii książki, "Nowe Książki" nr 12 (1980), (rec. M.Nowicka, Antyczna książka ilustrowana, Warszawa 1979), str. 25-26.
 40. Księga epigramów greckich, "Nowe Książki" nr 8 (1979), (rec. Antologia Palatyńska, wybór tł. z grec. Z. Kubiak, Warszawa 1978), str. 6-7.
 41. Teduesez Zieliński po raz trzeci, "Poezja" nr 4 (1973), (rec. T. Zieliński, Legenda o złotym runie, Kraków 1972), str. 83-86.
 42. Est modus in rebus, "Poezja" nr 11 (1973), (rec. Horacy, Satyry, przekł. J. Sękowski, Warszawa 1972), str. 104-108.
 43. W kręgu Erazma, "Twórczość" nr 10 (1972), (rec. Z. Szmydtowa, O Erazmie i Reju, Warszawa 1972), str. 130-132.
 44. Hominem pagina nostra sapit, "Poezja" nr 7 (1972), (rec. Marcjalis.Epigramy, tł. S. Kołodziejczyk, Warszawa 1971), str. 73-77.
 45. Po co Zieliński?, "Poezja" nr 7 (1972), (rec. T. Zieliński, Szkice antyczne, Kraków 1971), str. 92-95.
 46. Tadeusza Zielińskiego scripta Minorta, "Poezja" nr 6 (1971), (rec. T. Zieliński, Po co Homer? Świat antyczny a my, Kraków 1970), str. 88-91.
 47. Studia i szkice Stefanii Skwarczyńskiej, "Twórczość" nr 10 (1971), (rec. S. Skwarczyńska, Wokół teatru i literatury, Warszawa 1970), str. 108-111.
 48. Rozmowy z Wiecznym Miastem, "Nowe Książki" nr 13 (1971), (rec. J. Parandowski, Mój Rzym, Wrocław 1970), str. 885-886.
 49. Konrada Górskiego opera selecta, "Twórczość" nr 12 (1971), (rec. K.Górski, Z historii i teorii literatury, seria III, Warszawa 1970), str. 126-128.
 50. Problemy literaturoznawstwa porównawczego, "Twórczość" nr 6 (1970), (rec. Europejskie związki literatury polskiej, pr. zbior., Warszawa 1969), str. 114-117.
 51. Problemy literaturoznawstwa porównawczego, "Twórczość" nr 6 (1970), (rec. Europejskie związki literatury polskiej, pr. zbior., Warszawa 1969), str. 114-117.

Rozprawy popularnonaukowe

 1. Nad Tacytem, "Nowy Filomata" nr 2 (2005), str. 109-114.
 2. Wpływ kultury antycznej na cywilizację średniowiecznej i nowożytnej Europy, "Nowy Filomata" nr 3 (2001), str. 225-240.
 3. Kultura polska wobec tradycji antycznej, "Nowy Filomata" nr 4 (2001), str. 283-303.
 4. Jan Parandowski (1895-1978) - w dwudziestolecie śmierci, "Nowy Filomata" nr 4 (1998), str. 272-280.
 5. "Odyseja" Homera, "Nowy Filomata" nr 4 (1998), str. 15-27.
 6. Iliada Homera, "Nowy Filomata" nr 3 (1997), str. 172-182.
 7. "Eneida" Wergiliusza, "Nowy Filomata" nr 2 (1997), str. 94-99.
 8. Antyczna teoria literatury, PAN Oddział w Krakowie, 1982, seria "Nauka dla Wszystkich", nr 354, , str. 67.
 9. Antyk we współczesnej literaturze polskiej, PAN Oddział w Krakowie, 1980, seria "Nauka dla Wszystkich", nr 329, str. 62.
 10. Wieniewski I., Wergiliusz, "Eneida", Kraków 1978, objaśnienia Stanisław Stabryła,
 11. Antologia tragedii greckiej: Ajschylos-Sofokles-Eurypides, WL, Kraków 1975, (II wyd. 1989), wybór, wstęp i komentarz Stanisław Stabryła, str. 472.
 12. Historia Katedry Filologii Klasycznej UJ (1945-1971), "Prace Historyczne" z. 47 (1974), seria "ZN UJ", str. 262-269.
 13. Powieść starożytna, PAN Oddział w Krakowie, 1971, seria "Nauka dla Wszystkich", nr 130, str. 32.
 14. Wergiliusz. Człowiek i dzieło, PAN Oddział w Krakowie, 1971, seria "Nauka dla Wszystkich", nr 143, str. 32.
 15. Aleksander Krawczuk: Anatomia dziejów, "Twórczość" nr 5 (1969), str. 82-88.
 16. Z łaciną coraz gorzej, "Polityka" nr 44 (1969), str. 6.
 17. Panorama Wiecznego Miasta, "Kultura" nr 329 (1969), str. 8.
 18. Wyspiański - uczeń Homera, "Współczesność" nr 2 (1969), str. 8.
 19. Robert Graves: poezja, mit i historia, "Kultura" nr 221 (1968), str. 3-4.

Książki popularne

 1. Tezeida. Opowieść mitologiczna, Świat Książki, Warszawa 2018, str. 354.
 2. Świat Horacego, Dziennik znaleziony w Sabinum, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2017, str. 263.
 3. Złote jabłka Afrodyty. Greckie legendy o miłości, Czytelnik, Warszawa 2007, str. 350.
 4. Terroryści znad Tybru, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2006, (wyd. II, Warszawa, 2018), str. 207.
 5. Dzieje wojny trojańskiej, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004, str. 440.
 6. Klątwa Pelopidów, Kraków, 1995, (wyd. III, Warszawa, 2018), str. 546.
 7. Mitologia dla dorosłych, PWN, Kraków-Warszawa 1995, (i dalsze wydania), str. 735.
 8. Śpiewaj mi Muzo. Cztery opowieści o poetach greckich, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1988, str. 288.

Prace redakcyjne

 1. Kraków, "Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU" nr 48 (2016).
 2. Kraków, "Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU" nr 46 (2015).
 3. Kraków, "Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU" nr 44 (2013).
 4. Kraków, "Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU" nr 41 (2011).
 5. Kraków, "Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU" nr 39 (2009), str. 211.
 6. Kazimierz Morawski (1852-1925). W służbie nauki i narodu, Kraków, "Komisja Historii Nauki PAU. Monografie " nr 16 (2009), str. 95.
 7. Christeria Tito Górski oblata. Studia i rozprawy poświęcone profesorowi Tytusowi Górskiemu, Kraków 2003, Współredakcja książki,
 8. U źródeł kultury wczesnochrześcijańskiej, Kraków 2002, Współredakcja książki,
 9. Nowy Filomata, 1997-2002, Naczelna redakcja kwartalnika "Nowy Filomata",
 10. Cyceron, Leliusz o przyjaźni, WL, Kraków 1997, seria "Humanitas", Praca redakcyjna,
 11. Epiktet, Encheiridion, WL, Kraków 1997, seria "Humanitas", praca redakcyjna,
 12. Plutarch, Dialog o miłości, WL, Kraków 1997, seria "Humanitas", praca redakcyjna,

Przekłady

 1. Lucjusz Anneusz Seneka, Myśli, WL, 1987, (wyd. II, Kraków 1989 i nast.), wybór, przekład i opracowanie, str. 669.
 2. Nowele rzymskie, Czytelnik, Warszawa 1975, wybór, przekład, wstęp i komentarze oraz przypisy, str. 437.
 3. Tropy, Pamiętnik Literacki, 1971, nr LXII, przekład wybranych rozdziałów z pracy H.Lausberga "Handbuch der literarischen Rhetorik", München 1960, str. 189-216.